Japan Menu:

japan Section Menu

ISRP Japan Officers

 President  Toshihiko Myojo
 Vice-President  Tsutomu Murakawa
 Hiroshi Yamada
 Directors  Hajime Hori
 Isao Kuniya
 Fujio Matsumura
 Yoshimi Matsumura
 Hiromichi Funabashi
 Ryota Nakanishi
 Toshio Negishi
 Akio Ogawa
 Masatoshi Shibata
 Nobuo Shigematsu
 Naoyuki Yamamoto
 Hisashi Yuasa
 Auditor  Tomoyuki Yamamoto
 Hiroshi Oguchi

 

Array
(
    [2] => header-japan.jpg
)